Víte, jak se zachovat v případě, že jste svědkem nějaké nehody? Umíte odhadnout, které zranění a proč ošetříme dříve než všechna ostatní? Nabízím Vám stručný a rychlý popis, co musíte udělat.

 1. Stavíme masivní krvácení – při poranění velkých tepen (stehenní a pažní tepna, krkavice) lze vykrvácet do 1-2 minuty! Nejúčinnější a nejrychlejší způsob ošetření je tlak prstů přímo v ráně, na menší rozsah si vystačíme s tlakovým obvazem, škrtidlo používáme pouze výjimečně (dle zásad PP) – pacient vždy leží, postižená končetina je zvednutá (u poranění hrudníku a hlavy nad úrovní srdce necháváme sedět se zapřenými zády)
 2. Pokud je člověk v bezvědomí, šetrně přetočíme na pevnou podložku na záda – v této poloze můžeme ihned začít resuscitovat, či dále polohovat.
 3. Zjistíme stav vědomí a zda dýchá – vědomí kontrolujeme oslovením, zatřesením, mírným bolestivým podnětem (štípnutí do ušního lalůčku, poplácáním po tvářích), dech diagnostikujeme pohledem (sledujeme hrudník), poslechem (ucho přiblížíme k ústům postiženého) a pohmatem (položíme ruku na hrudník a cítíme pohyby hrudníku).
 4. Nezdržujeme se detekcí tepu! V kritických situacích nemusí být tep na zápěstí hmatný a hledání tepu na krkavici může zasahujícího zbytečně zdržet. V některých situacích může zachránce cítit vlastní periferní tep v prstech a ten zaměnit za tep postiženého.
 5. Pokud postižený nedýchá, zahajujeme okamžitě resuscitaci!  mozek vydrží bez přísunu kyslíku maximálně 3-5 minut od zástavy! Jde- li o dítě, zahajujeme resuscitaci pěti hlubokými vdechy a pokračujeme v resuscitaci v poměru 30 stlačení hrudníku (uprostřed hrudní kosti) a 2 vdechy tak, aby se postiženému dítěti zvedl hrudník. Resuscitujeme do příjezdu záchranné služby, do obnovení životních funkcí či do naprostého vyčerpání zachránce.

Jedná-li se o dospělého, je primárně nejdůležitější zachovat krevní oběh hrudní masáží. Nemáte-li resuscitační roušku, bojíte se o své zdraví (bezdomovec, krvácivé poranění obličeje) či má postižený vážně poškozený obličej a nelze provádět umělé dýchání, budeme resuscitovat nepřerušovanou masáží uprostřed hrudní kosti, komprese hrudníku alespoň 5 cm, frekvence stlačování 100 tepů/min. (v rytmu písničky „Rolničky, rolničky“), v případě kombinované resuscitace je poměr stejný jako u dětí, 30:2 – Resuscitujeme opět do příjezdu záchranné služby, do obnovení životních funkcí či do naprostého vyčerpání zachránce.

Podrobnější komentář pro zájemce o informace k resuscitaci bez umělého přetlakového dýchání: www.zachrannasluzba.cz

 1. Při bezvědomí se zachovaným dechem (prosté bezvědomí) dochází k uvolnění všech svalů a tím zapadnutím kořene jazyka – hrozí udušení pacienta! Ukládáme do stabilizované (zotavovací) polohy – pacient na boku se zakloněnou hlavou, kontrolujeme životní funkce.
 2. Při velké ztrátě krve, rozsáhlých popáleninách, zlomeninách dlouhých kostí (stehenní a pažní kost, pánev) a všech závažnějších poraněních provádějte protišoková opatření: pacienta položíme hlavou dolů z kopce (nebo podložíme dolní končetiny), řádně ošetříme všechna zranění, uklidníme postiženého a mluvíme s ním po celou dobu ošetřování, zajistíme tepelný komfort (v zimě zahřát, v létě nepokládat na přímé sluneční světlo)-v lékárnách je možné zakoupit izotermickou folii zajistíme převoz rychlou záchrannou službou.
 3. Pamatujeme, že nejdůležitější je poskytnout první pomoc v těchto případech:
 1. Krvácení – porucha oběhové soustavy, šok, vykrvácení – zastavujeme krvácení
 2. Zástava dechu  resuscitujeme v poměru 30:2
 3. Bezvědomí – hrozí zadušení – zakloníme hlavu nebo pokládáme do stabilizované polohy
 4. Provádíme protišoková opatření u všech závažnějších stavů
 5. U rozsáhlejších popálenin co nejdříve od vzniku poranění (do tří minut) chladíme minimálně 15 a více minut, voláme RZP