certiifikatNa konci kurzu absolvuje každý účastník písemný test z první pomoci. Cílem tohoto testu není jen vyzkoušení znalosti frekventantů, ale především ověření pochopení probíraných témat. Testy všech účastníků jsou společně probrány a nejasná témata jsou opětovně vysvětlena a zopakována. I test je pro nás nástrojem výuky. Na základě úspěšného splnění testu je každému účastníkovi udělen certifikát za absolvování kurzu. Platnost certifikátu je 2 roky.

  • závěrečný test první pomoci  (25 otázek)
  • certifikát absolventa kurzu první pomoci

Po domluvě jsme schopni ke každému kurzu zajistit:

  • prezenční listinu
  • zhodnocení průběhu kurzu a znalostí účastníků lektorem
  • návrh dalšího vzdělávání skupiny
  • testy všech účastníků kurzu
  • hodnotící dotazníky účastníků kurzu
  • fotodokumentaci kurzu