Kurzy první pomoci organizujeme především proto, aby si účastníci odnesli praktické znalosti a dovednosti, které jsou důležité pro zvládání krizových situací, jako je dopravní nehoda, úraz či náhlé zhoršení zdravotního stavu. Velký důraz klademe na to, abychom dokázali zasahující zbavit zbytečného strachu a vyvrátil mýty, které často mezi lidmi kolují. Znalosti, které si frekventanti odnesou, by měly být trvalejšího rázu, a pro jejich snadnější zapamatování využíváme množství mnemotechnických pomůcek.

Na kurzech první pomoci Libuše Terezie Vojtové využíváme takových pedagogických postupů, aby si účastníci opravdu odnesli nejen vědomosti a znalosti, ale i zážitek, zkušenost a pocit efektivně stráveného času. Kurzy vycházejí ze zásad a požadavků zážitkové pedagogiky. Výklad je postaven na prožitcích a zážitcích samotných účastníků, témata jsou popisována na skutečných nehodách, které se staly. V průběhu výuky používáme praktické ukázky, včetně modelových zranění. Frekventanti kurzu tak mají možnost si všechny techniky důkladně vyzkoušet.

V oblasti výuky první pomoci máme více než dvanáctiletou zkušenost. Ročně proškolíme přes 1000 účastníků kurzů z různých oblastí – firemní zaměstnanci, jednotlivci na veřejných kurzech, učitelé na školách, atd. Proto neustále pečlivě sledujeme vývoj v oblasti laické první pomoci a garantujeme, že všechny probírané zásady jsou v souladu s nenovějšími mezinárodními standardy, které vydává Evropská resuscitační rada (tzv. Guidelines). Z tohoto důvodu jsme i členy České resuscitační rady, která je standardizační institucí pro tuto oblast v ČR.