Libuše Terezie Vojtová | LEKTORKA PRVNÍ POMOCI

Instruktor první pomoci

Rekvalifikační kurz, podle vyhlášky MŠMT č.524/2004 Sb.
Osvědčení číslo IPP 04/1192

BLS/AED Instructor

Kurzy České resuscitační rady (ČRR) a European Resuscitation Council (ERC)
Certificate No. 48-12-64960-02-11

BLS/AED Provider

Kurzy České resuscitační rady (ČRR) a European Resuscitation Council (ERC)
Certificate No. 420-12-62046-02-09

Stručný životopis

V roce 1999 jsem byla poprvé svědkem ošklivé autonehody, při které téměř zemřela osmnáctiletá dívka. Ihned jsem proto na oblastním spolku ČČK absolvovala rekvalifikační kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“ v celkové délce 40 hodin, po kterém jsem byla oprávněna pracovat jako zdravotník na táborech, školách v přírodě, výletech atp..
V rámci mého působení v Českém červeném kříži jsem se dozvěděla o možnosti rekvalifikace na zdravotnického instruktora ČČK. Jeho náplní je nejen první pomoc jako taková, ale především koordinace záchranných akcí, transport a rozdělování raněných, evakuace obyvatel při živelné pohromě, jednoduché základy bojových zbraní a chemických útoků, topografie, právní normy, rétorika a správný výklad témat, maskování zranění. Tento kurz je dvanáctidenní a pravidelně po pěti letech je týdenní přezkoušení a obnova průkazu zdravotnického instruktora.
Po absolvování kurzu, tzn. v roce 2001, jsem hned začala učit a působit v rámci oblastního spolku ČČK (rekvalifikační kurzy pro jednotlivce, školy, dvanáctihodinová školení ve firmách, účast na soutěžích pro humanitární jednotky ČČK, organizace a maskování na soutěžích pro děti, výukové hodiny na školách pro děti na prvním i druhém stupni…)
V létě roku 2002 jsem se zapojila do záchranných prací při povodních na Praze 1, zastávala jsem funkci koordinátory a vedoucí evakuačního centra pro Prahu 1. Mou náplní byla komplexní péče o evakuační centrum, rozdělování úkolů jednotlivým dobrovolníkům, péče o staré a nemocné, zajišťování lékařské péče.
V letech 2002 – 2007 jsem externě a dle možností pracovala jako lektorka ČČK, již v této době jsem měla velice pozitivní reakce klientů a účastníků kurzů.
1989-1993 – gymnázium Špitálská, Praha 9
1994 – 1999 – asistentka primáře oddělení klinické biochemie fakultní nemocnice Bulovka
2000 – rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT „Zdravotník zotavovacích akcí“ – 40 hodin(absolvováno na oblastním spolku ČČK)
2001 – rekvalifikační kurz „Instruktor první pomoci“ – 12 dní – organizováno ústředím ČČK
2002 – koordinátora evakuačního centra pro městskou část Praha 1
2001-2007 – lektorská činnost pod hlavičkou Českého červeného kříže
2008 – živnostenský list na „Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí – včetně lektorské činnosti“

V roce 2008 jsem se rozhodla kurzy první pomoci po dlouholeté zkušenosti nabídnout jako svou vlastní službu.

Má nabídka kurzů je teď k dispozici i Vám…