Kurzy jsou vždy vedeny v jednotlivých blocích, po kterých následuje krátká přestávka. Na konci každého bloku je všem účastníkům dán prostor pro diskuzi či případné otázky. V průběhu jednotlivých bloků je výklad prokládán praktickými ukázkami se zapojením frekventantů (ukázka vytvoření tlakového obvazu pomocí obyčejných obvazů, praktická ukázka resuscitace, transport pacientů, atd.). Při výuce jsou v maximální možné míře využívány maskovací techniky a konkrétní ukázky jednotlivých zranění (otevřená zlomenina, cizí těleso v ráně, atd.). Při praktické výuce polohování pacienta v bezvědomí si všichni účastníci vyzkouší roli bezvědomého i zachránce. Vždy se snažíme o zařazení jednoduchých mnemotechnických pomůcek, např. ležící Spider-man při otáčení, písnička „Rolničky“ k zapamatování frekvence resuscitace, atd.

 1. Blok – přivítání, představení, základní seznámení s první pomocí, bezpečnost, zásady poskytování PP, správný způsob volání na IZS
 • rozdělení první pomoci (technická, laická zdravotnická, odborná zdravotnická)
 • vyzdvižení nebezpečnosti při dopravní nehodě, rizika, zásady bezpečnosti, vyprošťování zraněných (Rautekův chvat, stolička, přenášení na zádech – praktické ukázky a praktický nácvik)
 • jak postupovat při riziku a podezření na poranění páteře
 • správné zásady volání na linky IZS (praktický nácvik volání při konkrétních situacích – volají frekventanti, lektor simuluje IZS)
 • diskuse, otázky
 1. Blok – Rány, zástava krvácení, vnitřní krvácení
 • rozdělení závažnosti a typů krvácení, rozpoznání nebezpečných situací, důraz kladen na bezpečnost a rychlost
 • praktický nácvik zástavy tepenného krvácení (způsob přikládání tlakového obvazu či škrtidla, improvizovaná škrtidla, ukázka nesprávných škrtidel…)
 • základní ošetření ran, specifika amputace, cizího tělesa v ráně, praktické ukázky (prakový obvaz, ošetření cizího tělesa v ráně…)
 • specifika a nebezpečnost vnitřního krvácení, příčiny, projevy, první pomoc
 • diskuze, otázky
 1. Blok – Šokové stavy a úrazy při dopravních nehodách
 • specifikace šokového stavu, jeho nebezpečnosti a příčin
 • hemoragický šok – příčiny, projevy, vyzdvižení rizika vykrvácení a šoku při zlomeninách dlouhých kosti
 • dehydratační šok – příčiny, projevy, PP
 • popáleninový šok – vyzdvižení nebezpečnosti pro děti a staré lidi, správné vypočítání popálené plochy, zásady PP při popáleninách
 • traumatický šok – zásady postupování při hromadných haváriích, zvládání krizových situací (agrese či pláč zraněného, křik a hysterie na místě nehody)
 • anafylaktický šok – příčiny, projevy – Praktická ukázka použití Anapenu
 • minimalizace bolesti při nehodách – praktický nácvik (fixace končetin improvizovanou technikou nebo s použitím hotových či dostupných dlah, Delbetovy kruhy a jejich aplikace při zlomenině klíční kosti, zašívání ran pomocí leukostehů…)
 • protišoková opatření (tzv. 5T), důraz na rychlé přivolání IZS
 • specifika poranění při autonehodách
 • diskuze, otázky
 1. Blok – Zástava základních životních funkcí
 • správné rozpoznání náhlé zástavy oběhu (NZO) – Praktická ukázka a praktický nácvik – důraz kladen na správnou techniku záklonu hlavy a správnou diagnostiku zástavy dechu dle Guidelines 2012
 • zásady resuscitace u dospělého
 • Resuscitace bez zapojení umělého dýchání – praktická ukázka a praktický nácvik
 • Resuscitace se zapojením umělého dýchání – praktická ukázka, v případě zájmu praktický nácvik
 • zásady resuscitace u dětí
 • Resuscitace dětí od jednoho roku do puberty – praktická ukázka
 • Resuscitace kojenců (4 týdny-1 rok) – praktická ukázka
 • Resuscitace novorozenců (do 4 týdnů) – praktická ukázka
 • cizí těleso v dýchacích cestách – příčiny, příznaky, praktická ukázka (Heimlichův manévr, vyražení tělesa, prodýchnutí)
 • prostor pro praktický nácvik resuscitace dětí či dospělých – všichni účastníci
 • diskuze, otázky
 1. Blok – Náhlé zhoršení zdravotního stavu, bezvědomí
 • jak se zachovat při zhoršení interního stavu pacienta (přehřátí, nevolnost, epileptický záchvat, diabetes, záchvat mrtvice či infarktu)
 • možné příčiny bezvědomí, projevy
 • zásady při manipulaci s postiženým v bezvědomí (oslovení, otočení, oslovení, kontrola dechu, vyšetření, polohování)
 • praktická ukázka oslovení a převrácení z břicha na záda
 • praktická ukázka kontroly dechu a vyšetření pacienta
 • praktická ukázka provedení zotavovací polohy
 • praktický nácvik polohování – zapojení všech účastníků kurzu
 • diskuze, otázky, zhodnocení kurzu, vysvětlení dodatečných dotazů
 1. Blok – Písemný test, certifikáty
 • písemný test (25 otázek), kontrola výsledků
 • rozdání certifikátů
 • poděkování, rozloučení