Při výkladu na našich kurzech se účastníci seznámí se všemi základními pomůckami pro poskytování první pomoci, jako jsou izotermické folie, obvazové pomůcky, škrtidla, trojcípé šátky, fixační dlahy a mnoho dalších. Samozřejmostí jsou resuscitační modely, jak v dospělém, tak dětském provedení, sloužící k důkladnému nácviku resuscitace každým účastníkem kurzu. Maximální pozornost vždy věnujeme improvizačním postupům (jak zafixovat zlomenou ruku či klíční kost pomocí oděvu, jakou mám náhradní možnost, není-li po ruce škrtidlo…). Tyto improvizované techniky jsou vždy účastníky s nadšením přijímány.

Při kurzu naopak nevyužíváme projektory ani powerpointové  prezentace. Dle našeho názoru je osobní výklad lektora s maximálním důrazem na interaktivitu s účastníky mnohem efektivnější, než sledování jakkoliv kvalitní prezentace. Proto naši lektoři prošli profesionální rétorickou průpravou, snažíme se, aby výklad byl vždy zajímavý a srozumitelný. Pro lepší orientaci frekventantů v probíraných oblastech využíváme flipchart či tabuli. Pro názornost výkladu důležitých oblastí máme připraveno množství ručně malovaných ilustrací, které jsme si pro kurzy nechali připravit a které ukazujeme a necháváme kolovat mezi účastníky.

Dalším důležitým nástrojem, který na kurzech využíváme, je e-learningový systém, který nazýváme Elektronická učebnice první pomoci. Do té získávají přístup účastníci našich presenčních kurzů a slouží k průběžnému obnovování znalostí účastníků v období mezi návštěvami kurzů.