Project Description

Přednáška o první pomoci

Mé přednášky slouží k hlavně jako připomenutí, že oblasti první pomoci je třeba věnovat pozornost a dozvíte se základní pravidla jejího poskytování. Při delších přednáškách jsou některé techniky (resuscitace, polohování pacienta) předvedeny, ale není zde prostor pro praktický nácvik účastníků. Absolventi přednášek si odnesou základní představu, jak by se měla první pomoci poskytovat, ale k tomu, aby ji sami byli schopni efektivně poskytnout je nezbytná praktická zkušenost.