Project Description

0
Počet hodin
0
Počet dnů
0
Minimum účastníků
0
Maximum účastníků

Autonehoda

Pro jakéhokoliv řidiče je pravděpodobnost účasti v situaci, kde bude rozhodovat jeho znalost první pomoci, výrazně vyšší než u ostatních. Proto nabízím specializovaný kurz, přizpůsobený největším rizikům a zraněním v dopravním provozu.

Účastníci kurzu absolvují nejen teoretické základy první pomoci, ale prakticky se naučí i polohovat pacienty, na resuscitačních pannách resuscitaci, při praktickém nácviku si vyzkouší první pomoc v modelových situacích (reálně namaskovaná zranění). Obsahem kurzu jsou i právní změny. Seminář zaměřen na specifika u dopravních nehod, technickou první pomoc a vyprošťování raněných.

Program kurzu:
  1. Opakování teorie PP + změny (pokud nastaly). 1 hodina
  2. Nácvik polohování a vyprošťování raněného, kardiopulmonální resuscitace na pannách, obvazová technika. 1 hodina
  3. Důraz na právní úpravu u neposkytnutí první pomoci – nový trestní zákoník. Modelové ukázky zranění. 1 hodina

Zkouška: Závěrečný test první pomoci (35 otázek), klasifikovaný zásah při modelových situacích.

Výstup: Certifikát absolventa kurzu první pomoci

Cena: Individuální (dle počtu osob, požadovaného rozsahu, místa konání, atd…)

Pro konkrétní cenovou nabídku nás prosím kontaktujte.