Žádné speciální znalosti nejsou pro absolvování kurzu vyžadovány.