Project Description

0
Počet hodin
0
Počet dnů
0
Minimum účastníků
0
Maximum účastníků

Rozšířený kurz první pomoci

Obsah kurzu: Kurz je zaměřen na praktické zvládnutí první pomoci. Zpravidla je toto školení rozděleno do dvou výukových dnů:

První den: Teoretická část s praktickými ukázkami: Úvodem probereme koordinaci činností na místě nehody (zajištění bezpečnosti, způsoby vyprošťování a zajištění raněného, kontrola základních životních funkcí, správné přivolání složek IZS), rozebereme rizika život ohrožujících stavů a prioritu jejich ošetření, ukážeme způsoby zástavy krvácení včetně improvizovaných technik. Dalším rozebraným tématem budou šokové stavy, jejich příčina, následek a první pomoc, rozebereme příčiny náhlé zástavy oběhu a ukážeme si správnou resuscitaci na dospělém, dítěti i miminku, v kapitole bezvědomí se frekventanti dozvědí o příčinách, rizicích a následcích tohoto příznaku a ukážeme si polohování takovýchto raněných. Zmíníme první pomoc u popálenin i pohybového aparátu.

Druhý den: Praktický nácvik: nácvik obvazové techniky (tlakový obvaz, škrtidlo, prakový obvaz, leukostehy), nácvik resuscitace na pannách a nácvik polohování a přetáčení raněných. V poslední části kurzu jsou ještě zinscenovány modelové situace: Studenti se rozdělí do dvou skupin. První zůstane s lektorem a po seznámení se scénářem situace je skupina namaskována reálně vypadajícími zraněními. Po instalaci prostředí a rekvizit je druhá skupina zavolána k zásahu. Hodnotí se postup, koordinace prací, správné a včasné volání sanitky. Po ukončení zásahu se celá akce zhodnotí z pozice lektora, „zraněných a zasahujících“, ještě jednou se probere správný postup. Po tomto zhodnocení se role skupin obrací, mění se scénář simulované situace.

Zkouška: Závěrečný test první pomoci (35 otázek), klasifikovaný zásah při modelových situacích.

Výstup: Certifikát absolventa kurzu první pomoci

Cena: Individuální (dle počtu osob, požadovaného rozsahu, místa konání, atd…)

Pro konkrétní cenovou nabídku nás prosím kontaktujte.