Project Description

0
Počet hodin
0
Počet dnů
0
Minimum účastníků
0
Maximum účastníků

Teambuilding

Chcete spojit příjemné s užitečným? Pak právě Vám je určena tato nabídka. Účastníci se naučí nejen teoreticky a prakticky zvládnout první pomoc, ale stmelíte kolektiv a připravíte se na možné krizové situace.

  • Kurz první pomoci jako výjezdní zasedání.
  • Zaměřeno na praxi, předávání znalostí a týmovou spolupráci.
  • Kompletní zajištění výjezdu – lokalita, ubytování, program.
Program kurzu:
  1. Příjezd, ubytování, poté teoretická část kurzu o první pomoci, oběd, skupinové hry s modelovými situacemi. (1.den)
  2. Praktický nácvik resuscitace a polohování, obvazová technika a transport postižených, oběd, skupinová hra s modelovými situacemi, večer test první pomoci a zhodnocení, volná zábava. (2. den)
  3. Snídaně, odjezd. (3. den)
Zkouška: Závěrečný test první pomoci (35 otázek), klasifikovaný zásah při modelových situacích.
Výstup: Certifikát absolventa kurzu první pomoci
Cena: Cena bude upřesněna dle specifikace, počtu účastníků a vybrané lokace.