Project Description

0
Počet hodin
0
Počet dnů
0
Minimum účastníků
0
Maximum účastníků

Základní kurz první pomoci

Obsah kurzu: Základní kurz je zaměřen na ty, kdo chtějí vědět a znát první pomoc tak, aby dokázali správně reagovat. Na kurzu se zaměříme na zákonná ustanovení, bezpečnost při nehodě, rozpoznání život ohrožujících stavů, správné přivolání složek IZS. V teoretické části se frekventanti naučí vše o krvácení, naučí se správné techniky zástavy včetně improvizovaných prostředků, dozvědí se příčina a následky šoku a postup při poskytování první pomoci, rozeznají různé typy bezvědomí, a dozvědí se příčiny těchto stavů. V praktické části si vyzkouší resuscitaci a polohování, v průběhu kurzu se minimálně jednou setkají s reálně namaskovaným zraněním a ukázkou jeho správného ošetření.

Zkouška: Závěrečný test první pomoci (35 otázek), klasifikovaný zásah při modelových situacích.

Výstup: Certifikát absolventa kurzu první pomoci

Cena: Individuální (dle počtu osob, požadovaného rozsahu, místa konání, atd…)

Pro konkrétní cenovou nabídku nás prosím kontaktujte.